#ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

#Σεμινάριο HACCP & Υγιεινής Τροφίμων


 • Τύπος ΣεμιναρίουΜε φυσική παρουσία
 • ΠόληΑθήνα
 • Διάρκεια45 ώρες
 • ΣυχνότηταΔεκαπέντε (15) τρίωρα μαθήματα, μία φορά την εβδομάδα
 • Τιμή220.00€

Το σεμινάριο HACCP και Υγιεινής Τροφίμων περιλαμβάνει δύο ενότητες:

 

Α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Ανάλυση Κινδύνων στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)

Σκοπός της ενότητας είναι η απόκτηση των γνώσεων σχετικά με τις βασικές αρχές ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) καθώς επίσης και τις αρχές εφαρμογής ενός Συστήματος Ανάλυσης και Προσδιορισμού Κρίσιμων Σημείων ελέγχου (HACCP) που πλέον εντάσσεται στα συστήματα Ποιότητας Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων (ISO 22000, BRC, IFS).

 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν ή να τροποποιούν τα διάφορα στάδια ανάπτυξης ενός Συστήματος HACCP, αλλά και να εφαρμόζουν τα σχεδιασμένα ΣΔΠ σε εργαστήρια παρασκευής τροφίμων και χώρους εστίασης.

 

Η ενότητα HACCP περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:

 

 • Εισαγωγικές έννοιες ( Προϊόν, Ανάγκες, Ποιότητα )
 • Εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας (Σκοπός και τμήματα).
 • Διοίκηση Ολικής ποιότητας
 • Εθνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ, ΟΠΕΓΕΠ), Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας, πιστοποίηση.
 • Κατηγορίες Προτύπων ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, ISO 14000.
 • Τυποποίηση
 • Πιστοποίηση – Διαπίστευση
 • Αρχές Συστημάτων Ποιότητας: Σχεδιασμός, φάσεις ελέγχου ποιότητας
 • Διαδικασίες, Οδηγίες εργασίας (σκοπός, περιεχόμενα, μεθοδολογία σύνταξης) ενός ΣΔΠ.
 • Σύστημα Ανάλυσης και Προσδιορισμού Κρίσιμων Σημείων ελέγχου (HACCP).
 • Ορισμοί, θεσμικό πλαίσιο και αρχές HACCP.
 • Στάδια ανάπτυξης Συστήματος HACCP.
 • Βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των Τροφίμων.
 • HACCP και Εφαρμοζόμενα ΣΔΠ σχετικά με την ασφάλεια των Τροφίμων.
 • Παραδείγματα εφαρμογής ΣΔΠ σε εργαστήρια παραγωγής άρτου και γλυκισμάτων.
 • Παραδείγματα εφαρμογής ΣΔΠ σε χώρους εστίασης

 

Β) Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων

Σκοπός της ενότητας είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού και των χώρων μιας επισιτιστικής επιχείρησης και πιο συγκεκριμένα:

 

 • να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στο χειρισμό τροφίμων, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και ασφάλεια
 • να κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων,
 • να αναγνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες κινδύνων (φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί) που απαντώνται στα τρόφιμα, τις βασικές αρχές ατομικής υγιεινής, τα προαπαιτούμενα προγράμματα αλλά και τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων κατά την παραγωγή (GMP: Good Manufacturing Practices).

 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν τις λειτουργίες υγιεινής και ασφάλειας, να ελέγχουν τα στοιχεία που απαρτίζουν τις καθορισμένες διαδικασίες, να επιλύουν ζητήματα που αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο και να εφαρμόζουν όλες τις παραπάνω γνώσεις, αποκτώντας δεξιότητες προσαρμογής αυτών σε δεδομένες συνθήκες και χώρους.

 

Στην ενότητα Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, περιλαμβάνονται τα παρακάτω αντικείμενα:

 

Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων

 • (Ορισμοί, Γενικές διαπιστώσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, φορείς ελέγχου)

 

Κίνδυνοι τροφίμων – Ασθένειες που προκαλούνται από τα τρόφιμα

 • ( Φυσικοί, Χημικοί και Βιολογικοί Κίνδυνοι, Κατηγορίες επιμόλυνσης τροφίμων, Βαθμοί επικινδυνότητας τροφίμων, Τροφικές λοιμώξεις/τοξινώσεις)

 

Υγιεινή του Προσωπικού

 • (Ατομική Υγεία-Πιστοποιητικό Υγείας, Ατομική Υγιεινή, Επιμολύνσεις από το προσωπικό)

 

Καθαρισμός και Απολύμανση

 • (Σκοπός, Πλάνο Καθαρισμού & Απολύμανσης), Διαχείριση Απορριμμάτων.

 

Μυοκτονία και Απεντόμωση

 • ( Σκοπός, Είδη Ξενιστών – Πρόληψη, Αντιμετώπιση)

 

Παραλαβή Ά Υλών και Υλικών Συσκευασίας

 • ( Απαιτήσεις Προμήθειας – Απαιτήσεις για σωστή Παραλαβή- Θερμομέτρηση Προϊόντων – Βαθμονόμηση Θερμομέτρου)

 

Αποθήκευση Τροφίμων

 • ( Συνθήκες Αποθήκευσης, Κανόνες Σωστής Αποθηκευτικής Πρακτικής, Ειδικές απαιτήσεις)

 

Προετοιμασία και Επεξεργασία Τροφίμων

 • (Βασικοί κανόνες προετοιμασίας, Πλύσιμο – Απόψυξη – Τεμαχισμός)

 

Οδηγίες και βασικοί κανόνες Θερμικής Επεξεργασίας

Στάδια μετά τη Θερμική Επεξεργασία

 • (Θερμοκρασίες Συντήρησης, Σωστοί Χειρισμοί από το Προσωπικό, Κρύωμα – Αναθέρμανση, Συντήρηση σε Ψύξη ή Κατάψυξη – Διατήρηση με Ψύξη ή Θέρμανση, Σωστό Σερβίρισμα).

 

Ευθύνες και Νομικές Υποχρεώσεις

 • (Ηθική Ευθύνη, Νομική Υποχρέωση, Παρακολούθηση και Τήρηση αρχείων, Τήρηση Φακέλων).

Το Σεμινάριο Υγιεινής Τροφίων και HACCP απευθύνεται:

 • Σε αποφοίτους και σπουδαστές σχολών Μαγειρικής, Ζαχαροπλαστικής, Τουρισμού που θέλουν να ολοκληρώσουν τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις με τα σημαντικά αυτά θέματα του κλάδου των τροφίωμων
 • Σε επαγγελματίες και εργαζόμενους στην εστίαση και στον τουρισμό που θέλουν να κατακτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στην Υγιεινή και Ασφάλεια και να μάθουν να εφαρμόζουν σωστά το σύστημα HACCP, αναβαθμίζοντας την ποιότητα του εστιατορίου, του εργαστηρίου ή της ξενοδοχειακής τους μονάδας

 

 • Το σεμινάριο δεν είναι εντατικό, υλοποιείται μόνο μία φορά την εβδομάδα, ώστε οι ήδη εργαζόμενοι να μπορούν να το παρακολουθήσουν.
 • Οι συμμετέχοντες σε αυτό το σεμινάριο, πέρα από τις αναβαθμισμένες γνώσεις που θα αποκτήσουν, θα μπορουν να συνεχίσουν για την απόκτηση της απαιτούμενης πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ για την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων.

 

 • Κρατήσεις θέσεων με κατάθεση του ποσού.
 • Για τραπεζική κατάθεση του ποσού του σεμιναρίου, χρησιμοποιήστε τους παρακάτω λογαριασμούς:
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 IBAN GR 35 0172 1540 0051 5403 8738 483 
Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ
 IBAN GR 76 0110 8620 0000 8624 8000 282
Δικαιούχος ΜΑΡΙΑ ΧΑΪΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΚ PRAXIS Ε.Ε.

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα τους επιτρέπουν:

 

 • να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων στην επιχείρηση που διοικούν ή εργάζονται
 • να εφαρμόζουν με ακρίβεια το σύστημα HACCP που ήδη διαθέτει η επιχείρησή τους ή να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και πιστοποίηση του απαιτούμενου συστήματος HACCP για νέα επιχείρηση επισιτισμού
 • να παρέχουν ποιοτικές, ασφαλείς και αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πελάτες τους και γενικά να αναβαθμίσουν την επιχείρησή τους

Βεβαίωση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕΔΙΒΙΜ 2) PRAXIS (Αριθμός Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 11101832).

Gallery Σεμιναρίου

praxis logo

Παρακολουθήστε το video του Σεμιναρίου

praxis logo

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US