Κατηγορία: Σεμινάρια

Πρόγραμμα VOUCHER 2019 στη Χαλκίδα (Επιταγή Κατάρτισης) για Ανέργους Πτυχιούχους Θετικής, Τεχνολογικής & Οικονομικής Κατεύθυνσης, με επιδότηση 2.800 €

 

Είστε ΑΝΕΡΓΟΣ και έχετε υποβάλει Αίτηση για το πρόγραμμα; Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και τον αριθμό ΚΑΥΑΣ, εδώ: https://www.iekpraxis.gr/seminar/voucher-gia-ptyhioyhoys-thetikis-tehnol...

ή τηλεφωνήστε στο 22210-74005 (Λεωφόρος Χαϊνά 95 - δίπλα στην Περιφέρεια, ΧΑΛΚΙΔΑ)

 

Μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, θα σας ενημερώσουμε άμεσα αν έχετε επιλεχθεί και ένας εξειδικευμένος εκπαιδευτικός Σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας για να επιλέξετε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.

 

Μπορείτε να εκπαιδευτείτε στα αντικείμενα:

 • Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

 

Το πρόγραμμα VOUCHER (Επιταγή Κατάρτισης) για Ανέργους Πτυχιούχους Θετικής, Τεχνολογικής & Οικονομικής Κατεύθυνσης, περιλαμβάνει:

 

 • Θεωρητική κατάρτιση (400 ωρών)
 • Καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring
 • Πρακτική άσκηση - απόκτηση Εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις (200 ωρών).
 • Πιστοποίηση Γώσεων και Δεξιοτήτων Πληροφορικής
 • Επαγγελματική συμβουλευτική καθοδήγηση  
 • Δυνατότητα εύρεσης εργασίας μέσα από τις δράσεις του προγράμματος.

 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.800 € με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο υποπρογράμματα, ανάλογα με την ηλικία των ωφελουμένων, με τις αντίστοιχες Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 

«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ήΚατάρτισης.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 30.09.1994
 • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής),
 • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας,
 • Κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. την πρώτη ημέρα θεωρητικής κατάρτισης, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι από 25 ετών και πάνω και κάτω των 30ετών.
 • Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ».

 

«Προώθηση στην Απασχόληση ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ήΚατάρτισης.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989
 • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής),
 • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας,
 • Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ».

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 • Κάρτα ανεργίας
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Τίτλοι Σπουδών
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό της Εφορείας
 • 1η σελίδα ατομικού βιβλιάριου τραπέζης
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αποδεικτικό εγγραφής στο Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

 

Γιατί στο ΚΕΚ PRAXIS

 • Γιατί είναι το πιο ποιοτικό εκπαιδευτήριο που ενδιαφέρεται πρώτα απ' όλα για τους καταρτιζόμενούς του, την αποτελεσματική εκπαίδευσή τους και την άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση
 • Γιατί διαθέτει εξαιρετικές εγκαταστάσεις και εργαστήρια, για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις πιο δυναμικές ειδικότητες
 • Γιατί έχει την πιο δυνατή ομάδα εκπαιδευτών, οι οποίοι αξιολογούνται διαρκώς και εφαρμόζουν τις πιο σύγρχονες ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Γιατί ενσωματώνει στα προγράμματά του ΚΑΙ την εκπαίδευση σε Οριζόντιες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, πέρα από τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν από κάθε πρόγραμμα κατάρτισης.
 • Γιατί συνεργάζεται με εκατοντάδες επιχειρήσεις όλων των κλάδων και εξασφαλίζει υψηλά ποσοστά προώθησης στην απασχόληση
 • Γιατί εξασφαλίζει Πιστοποίηση των Γνώσεων και των Δεξιοτήτων, με εξετάσεις από αξιόπιστους και Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης
 • Γιατί ενδιαφέρεται τόσο για τους ανέργους όσο και για τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό με υψηλού επιπέδου κατάρτιση

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΔΙΒΙΜ 2 PRAXIS για να λύσετε κάθε απορία σας και να υποβάλλετε την αίτησή σας με την βοήθεια του Ατομικού σας Συμβούλου

 

ΧΑΛΚΙΔΑ 22210-74005 και στο info@iekpraxis.gr