Κατηγορία: Σεμινάρια

Τόσο τα Στελέχη Διοίκησης και Οικονομίας, όσο και τα Στελέχη Λογιστικής, αλλά και τα Στελέχη Πληροφορικής, απαιτείται σήμερα να έχουν ανεπτυγμένες δεξιότητες Διαχείρισης Έργων (Project Management), ώστε να διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην απαιτητική αγορά εργασίας των κλάδων αυτών.

Στους σπουδαστές ΙΕΚ Διοίκησης και Οικονομίας, ΙΕΚ Λογιστικής και ΙΕΚ Υπολογιστών το Δωρεάν Σεμινάριο PROJECT MANAGEMENT του ΙΕΚ PRAXIS, στοχεύει ακριβώς σε αυτό: να δώσει στους σπουδαστές του ΙΕΚ PRAXIS, εφόδια που θα τους διαφοροποιούν σημαντικά από τον ανταγωνισμό και τους κάνουν επιθυμητούς εργαζόμενους για κάθε εταιρεία.

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται:

  • Βασικές Αρχές του Project Management
  • Ο ρόλος της Διαχείρισης Έργων στην σύγχρονη επιχείρηση
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Project Management
  • Το Project Management στο Μηχανογραφημένο Λογιστήριο
  • Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
  • Διαχείριση Έργων με το MS PROJECT
  • Μελέτες Περιπτώσεων