Κατηγορία: Σεμινάρια

Τα νέα Στελέχη των δυναμικών Κλάδων της Οικονομίας απαιτείται σήμερα να έχουν ανεπτυγμένες δεξιότητες Διαχείρισης Έργων (Project Management), ώστε να διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην απαιτητική αγορά εργασίας.

Στους σπουδαστές του ΙΕΚ PRAXIS το Δωρεάν Σεμινάριο PROJECT MANAGEMENT, στοχεύει ακριβώς σε αυτό: να δώσει στους σπουδαστές εφόδια που θα τους διαφοροποιούν σημαντικά από τον ανταγωνισμό και τους κάνουν επιθυμητούς εργαζόμενους για κάθε εταιρεία.

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται:

  • Βασικές Αρχές του Project Management
  • Ο ρόλος της Διαχείρισης Έργων στην σύγχρονη επιχείρηση
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Project Management
  • Το Project Management στο Μηχανογραφημένο Λογιστήριο
  • Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
  • Διαχείριση Έργων με το MS PROJECT
  • Μελέτες Περιπτώσεων