Κατηγορία: Σεμινάρια

Η γυμνάστρια ειδικής φυσικής αγωγής και εκπαιδευτής του ΙΕΚ PRAXIS Βασιλική Παπαδοπούλου παρουσιάζει το σεμινάριο «Χρόνιες παθήσεις και άσκηση».
Πρόκειται για κοινό σεμινάριο προπονητικής και φυσικοθεραπείας που έχει ώς στόχο την απόκτηση γνώσεων και τεχνικών στο πλαίσιο της βελτίωσης της υγείας ασθενών με χρόνιες παθήσεις.

  • Ποια είναι τα οφέλη της άσκησης σε χρόνιες παθήσεις;
  • Ποια τα εξειδικευμένα προγράμματα που συστήνονται προκειμένου να υπάρχει σταθερότητα στην εξέλιξη κάποιας νόσου;
  • Πως μπορεί η άσκηση να βοηθήσει στη βελτίωση της;
  • Ποιοι είναι οι τόποι με τους οποίους η προπονητική και η φυσικοθεραπεία μπορούν να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν ως ειδικότητες για τη βελτίωση της υγείας και της φυσική κατάστασης σε χρόνιες παθήσεις;

 

#iekpraxis #openpraxis