Κατηγορία: Εκπαίδευση

Οι σπουδαστές Κηποτεχνίας του ΙΕΚ PRAXIS, έχουν αποκτήσει σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες στην κηποτεχνία και την διαμόρφωση τοπίου και είναι ήδη έτοιμοι να αναλάβουν τα δικά τους έργα.

Με διαρκή πρακτική άσκηση, διαθέσιμα όλα τα κηποτεχνικά εργαλεία και μηχανήματα, με διαρκή επαφή με τον χώρο των φυτωρίων και με εκπαιδευτές έμπειρους φυτοτέχνες και αρχιτέκτονες τοπίου, οι σπουδαστές Κηποτεχνίας του ΙΕΚ PRAXIS είναι οι αυριανοί επιτυχημένοι Τεχνικοί Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος.

Ενημερωθείτε για όλες τις ειδικότητες Αγροτικών - Γεωπονίας που προσφέρει το ΙΕΚ PRAXIS: