Κατηγορία: Εκπαίδευση

Στο ΙΕΚ Αγροτικών Επαγγελμάτων PRAXIS επιμένουμε στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων των σπουδαστών μας. Οι ειδικότητες Βιολογικής Γεωργίας και Διαχείρισης Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων εκπαιδεύονται στις τεχνικές της καλλιέργειας κηπευτικών υπαίθρου στον πειραματικό αγρό του ΙΕΚ PRAXIS.

Η απολύμανση του εδάφους, η στήριξη των νεαρών φυτών, η κατάλληλη εδαφοκάλυψη, η λίπανση και η άρδευση, αποτελούν βασικές καλλιεργητικές φροντίδες στις οποίες πρέπει να εκπαιδευτούν πρακτικά οι αυριανοί αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τα κηπευτικά αποτελούν δυναμική και πολύ προσοδοφόρα καλλιέργεια, ενώ η εγχώρια παραγωγή δεν καλύπτει την ζήτηση. Για να μειωθούν οι εξαγωγές και να επιτευχθεί αυτάρκεια της χώρας στα κηπευτικά - λαχανικά, θα πρέπει ολοένα και μεγαλύτερες εκτάσεις να αρχίσουν να εντάσσονται στην καλλιέργεια κηπευτικών. Στο ΙΕΚ PRAXIS εκπαιδεύουμε από σήμερα τους δυναμικούς καλλιεργητές του αύριο!