Κατηγορία: Εκπαίδευση

Η Επισκευή και Συντήρηση Μοτοσυκλετών αποτελεί βασικό μάθημα στους Β΄ετείς Τεχνικούς Μηχανοτρονικής. Οι αυριανοί Μηχανικοί Οχημάτων, μαθαίνουν στην πράξη τις αρχές λειτουργίας των μοτοσυκλετών, τα σύγχρονα συστήματά τους και τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα για την συντήρησή τους. Με πρακτική εξάσκηση στα πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία των εξουσιοδοτημένων μονάδων της YAMAHA, γνωρίζουν από κοντά πραγματικές βλάβες και την αντιμετώπισή τους.

Στο τέλος του μαθήματος Επισκευή και Συντήρηση Μοτοσυκλετών, οι σπουδαστές θα πρέπει:

  • Να κατανοούν την λειτουργία της μοτοσυκλέτας σαν ενιαίο σύνολο.
  • Να γνωρίζουν την διαδικασία επισκευής όλων των επιμέρους τμημάτων της μοτοσυκλέτας.
  • Να γνωρίζουν την διαδικασία προληπτικής συντήρησης των επιμέρους τμημάτων της μοτοσυκλέτας και τις
  • χρονικές περιόδους που πρέπει αυτή να διενεργείται.

'Ετσι, θα γίνουν οι αυριανοί πιστοποιημένοι μηχανικοί.