Κατηγορία: Εκπαίδευση

Τί είναι το Γραφείο Συμβουλευτικής & Σταδιοδρομίας

Αποτελεί ένα Εστιακό Σημείο επαφής των σπουδαστών και των αποφοίτων με εκατοντάδες επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των δύο μερών.

Διατηρεί και αναπτύσσει επαφές με επιχειρήσεις, με Επιμελητήρια, Επαγγελματικές Ενώσεις κλπ, με τις Υπηρεσίες Απασχόλησης καθώς και με Ιδιωτικές Εταιρείες Ανθρώπινου Δυναμικού και Γραφεία Εύρεσης Εργασίας.

Καταγράφει συστηματικά την ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε ειδικότητα και κατευθύνει έγκαιρα τα βιογραφικά των αποφοίτων μας στις αντίστοιχες επιχειρήσεις.

Υποστηρίζει συμβουλευτικά τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σε θέματα καριέρας και εξεύρεσης εργασίας στον τομέα που σπούδασαν

Φέρνει σε επαφή τους σπουδαστές και τους αποφοίτους με τις επιχειρήσεις που ζητούν ανάλογο προσωπικό

Τι προσφέρει στους Σπουδαστές και Αποφοίτους του ΙΕΚ PRAXIS

 • ΟΛΕΣ οι υπηρεσίες του Γραφείου Συμβουλευτικής & Σταδιοδρομίας είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους σπουδαστές και αποφοίτους του ΙΕΚ PRAXIS
 • Συμμετοχή σε συνέδρια, επαγγελματικές εκθέσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις σε χώρους επιχειρήσεων.
 • Συμμετοχή στα Career-Days που διοργανώνει το ΙΙΕΚ PRAXIS για την γνωριμία με εκπροσώπους επιχειρήσεων από τους κλάδους που σχετίζονται με την κάθε ειδικότητα.
 • Προώθηση του βιογραφικού τους σημειώματος μαζί με Συστατικές Επιστολές από τον Διευθυντή Σπουδών του ΙΙΕΚ, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις με τις οποίες βρίσκεται σε επαφή το ΙΙΕΚ και γνωρίζει τις ανάγκες τους σε προσωπικό.
 • Ένταξη του βιογραφικού τους στις on-line υπηρεσίες αναζήτησης εργαζομένων και στελεχών.
 • Ατομική Συμβουλευτική για την Προσωπική τους Στρατηγική Καριέρας: Επιπλέον γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν, αποτελεσματική χρήση των πηγών πληροφόρησης για θέσεις εργασίας, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.
 • Δημιουργία των βιογραφικών τους σημειωμάτων και προσαρμογής τους στην κάθε φορά αιτούμενη θέση εργασίας.
 • Φροντιστηριακή εξειδίκευση των θεμάτων που αφορούν στις τεχνικές συνέντευξης εργασίας και σε θέματα εργατικού δικαίου (προσλήψεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων κλπ)
 • Συστηματική καταγραφή της εργασιακής τους κατάστασης και εξέλιξης μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης PRAXIS.
 • Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, επιδοτήσεις, κανονισμούς, ενίσχυση επιχειρηματικότητας κλπ και επιστημονική και τεχνική βοήθεια και καθοδήγησή τους
 • Συμμετοχή σε ημερίδες ενημέρωσης για Νέους Επιχειρηματίες – Ευρωπαϊκά Προγράμματα κλπ που διοργανώνει το ΙΕΚ PRAXIS σε συνεργασία και με άλλους φορείς.
 • Όλη την υποδομή του ΙΕΚ (βιβλιοθήκες, Η/Υ, πρόσβαση στο Internet κλπ)
 • Διαρκή υποστήριξη από το ανθρώπινο δυναμικό του ΙΙΕΚ που στελεχώνει το Τμήμα Προώθησης στην Απασχόληση.