Κατηγορία: Εκπαίδευση

Οι καταρτιζόμενοι του Τομέα Οικονομίας – Διοίκησης, είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ, ένα σημαντικό εξειδικευμένο επαγγελματικό σεμινάριο, σε ένα αντικείμενο που μπορεί να προσφέρει στους σπουδαστές του ΙΕΚ PRAXIS σοβαρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας. Το σεμινάριο είχε τίτλο:

Ειδικά Θέματα Κοστολόγησης και cash flow analysis για την λήψη αποφάσεων διοίκησης με την χρήση ERP συστημάτων. Εκπαιδευτής ήταν ο κος Βαγγέλης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Μ.B.A.), Λογιστής με πολύχρονη εργασιακή εμπειρία σε μεγάλες επιχειρήσεις.