Κατηγορία: Σεμινάρια

Στο σεμινάριο Επείγουσα Αντιμετώπιση Τραύματος του ΙΕΚ Νοσηλευτικής PRAXIS, οι σπουδαστές και σπουδάστριες των σχολών Νοσηλευτικής εκπαιδεύτηκαν πάνω στην  αντιμετώπιση τραυμάτων.

 

Τα τραύματα είναι απρόβλεπτες ζημιές στο ανθρώπινο σώμα που προκαλούνται από πολλές αιτίες (ατυχήματα, τροχαία, βία, όπλα κλπ) και μπορούν να αποβούν μοιραία αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα. 
 
Το τραύμα και η αντιμετώπισή του έχουν σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Οι νοσηλευτές και οι βοηθοί τους, λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα πάντα γύρω από τα τραύματα και τα πρωτόκολλα αντιμετώπισής τους.
 
Οι σπουδαστές Νοσηλευτικής του ΙΕΚ PRAXIS, σε αυτό το σεμινάριο ενημερώθηκαν για:
Εκτίμηση τραυματία και πολυτραυματία
Διευθέτηση προνοσοκομειακού περιβάλλοντος
Διαχείριση αεροφόρων οδών
Διαχείριση αιμορραγιών και νευρολογικών προβλημάτων
Ακινητοποίηση σπονδυλικής στήλης
Ακινητοποίηση καταγμάτων
Διαχείριση αντικειμένων σφηνωμένων στο σώμα
Απολυμάνσεις τραυμάτων
Ράμματα και επίδεσμοι
Επείγουσα Φαρμακευτική αγωγή
 
Διαβάστε περισσότερα για τις ειδικότητες του ΙΕΚ Νοσηλευτικής PRAXIS: https://www.iekpraxis.gr/eidikothta/fysikotherapeia-nosileytiki-maieytiki
 
ιεκ νοσηλευτικής σχολή νοσηλευτικής
 
Δεν είναι όλα τα τραύματα ίδια. 

Η ταξινόμηση των τραυμάτων είναι πολλαπλή και εξαρτάται από το κριτήριο ταξινόμησης. Για παράδειγμα τα τραύματα από μηχανική βία λέγονται μηχανικά τραύματα (πχ από μαχαίρι, από λαμαρίνα, από τόρνο, από πέτρα, από ξύλο κλπ). Τα τραύματα από θερμότητα λέγονται Θερμικά Εγκαύματα. Τα τραύματα από χημικές ουσίες λέγονται Χημικά Εγκαύματα. Τα τραύματα από όπλα και εκρηκτικά λέγονται Πολεμικά Τραύματα. Οι ανθρώπινοι ιστοί στα μεμονωμένα Ατυχήματα και τις Μαζικές καταστροφές, μπορεί να υποστούν βλάβες διάφορης βαρύτητας, από μεγάλη ποικιλία βλαπτικών παραγόντων και φαινομένων, με αποτέλεσμα από τον απλό τραυματισμό έως το θάνατο του θύματος. Οι εξωτερικοί αυτοί παράγοντες μπορεί να είναι μηχανική βία (εμπλοκή σε μηχάνημα περιστροφής), βία δυναμικής ενέργειας (πτώση από ύψος), κινητική βία (τροχαίο ατύχημα), θερμική ενέργεια (έγκαυμα), νερό (πνιγμός), ηλεκτρικό ρεύμα (ηλεκτροπληξία), χημικές ουσίες (χημικό έγκαυμα), τοξικές ουσίες (δηλητηρίαση), ακτινοβολίες (ακτινοπληξία), στερητικές καταστάσεις κάθε είδους (ασφυξία) κλπ.
 
Διαβάστε περισσότερα για τις ειδικότητες του ΙΕΚ Νοσηλευτικής PRAXIS: https://www.iekpraxis.gr/eidikothta/fysikotherapeia-nosileytiki-maieytiki