Νικόλαος Δουλάμης

Νικόλαος Δουλάμης
Ο Νικόλαος Δουλάμης είναι Ιατρός, καθηγητής του ΙΕΚ PRAXIS, Course Director BLS/AED-ERC (Ευρ. Συμβούλιο Αναζωογόνησης), Instructor ECOSEP (Ευρ. Κολλέγιο Αθλίατρων), Διευθυντής Εκπαίδευσης ΙΔΑΦΚ (Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών).
Ιατρός

Νικόλαος Δουλάμης

Ο Νικόλαος Δουλάμης είναι Ιατρός, Course Director BLS/AED-ERC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης), Instructor ECOSEP (Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Αθλίατρων), Διευθυντής Εκπαίδευσης ΙΔΑΦΚ (Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών).

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

    Ενδιαφέρομαι για
    Περιοχή ενδιαφέροντος
    X
    CONTACT US