Χρυσάνθη Καλονάκη

Χρυσάνθη Καλονάκη
Χρυσάνθη Καλονάκη. Καθηγήτρια ΙΕΚ PRAXIS. Αισθητικός-Κοσμητολόγος. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας -Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας (ΤΕΙ Αθηνών).
Αισθητικός-Κοσμητολόγος ΤΕΙ Αθηνών

Χρυσάνθη Καλονάκη

Χρυσάνθη ΚΑΛΟΝΑΚΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ:

 • Φεβρουάριος 1998: Εισαγωγή στο Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας.
 • Αποφοίτηση 13 Οκτωβρίου 2004.
 • Βαθμός πτυχίου επτά και είκοσι εννέα εκατοστά (7,29).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.):

 • 2007Α από 16/02/2007 έως 29/06/2007. Ειδικότητα:  Αισθητική (Θ+Ε),
 • Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ: Φθινοπωρινό εξάμηνο 2006Β από 2/10/2006 έως           15/02/2007. Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής.

Μαθήματα:Αρωματοθεραπεία (Θ+Ε), 4 ώρες την εβδομάδα. Εξάμηνο Γ.

 • 2º Ι.Ε.Κ ΠΕΙΡΑΙΑ: Εαρινό εξάμηνο 2006Α από 16/02/2006 έως 30/06/2006. Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής. Μαθήματα:

Αισθητική Σώματος (Θ+Ε), 4 ώρες την εβδομάδα. Εξάμηνο Δ. Σύνολο ωρών 56.

Αρωματοθεραπεία (Ε), 2 ώρες την εβδομάδα. Εξάμηνο Δ. Σύνολο ωρών 28.

 • Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ: Εαρινό εξάμηνο 2006Α από 16/02/2006 έως 30/06/2006. Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής. Μαθήματα:

Αποτρίχωση (Ε), 2 ώρες την εβδομάδα. Εξάμηνο Δ. Σύνολο ωρών 28.

Αρωματοθεραπεία (Ε) 2 ώρες την εβδομάδα. Εξάμηνο Δ. Σύνολο ωρών 28.

 • 2º Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ: Φθινοπωρινό εξάμηνο 2005Β από 3/10/2005 έως 14/02/2006.  Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής. Μάθημα: Αποτρίχωση (Θ+Ε) 4 ώρες την εβδομάδα. Εξάμηνο Γ. Σύνολο ωρών 56.

Μακιγιάζ (Ε) 3 ώρες την εβδομάδα. Εξάμηνο Γ. Σύνολο ωρών 42.

Αρωματοθεραπεία (Ε) 2 ώρες την εβδομάδα. Σύνολο ωρών 10.

 • Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ: Φθινοπωρινό εξάμηνο 2005Β από 3/10/2005 έως 14/02/2006. Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής. Μάθημα:

Αποτρίχώση (Θ), 1 ώρα την εβδομάδα. Εξάμηνο Γ. Σύνολο ωρών 14.

Μακιγιάζ (Θ+Ε), 4 ώρες την εβδομάδα. Εξάμηνο Γ. Σύνολο ωρών 56.

Αποτρίχωση (Ε), 4 ώρες την εβδομάδα. Εξάμηνο Δ. Σύνολο ωρών 40.

 • 2º Ι.Ε.Κ ΠΕΙΡΑΙΑ: Εαρινό εξάμηνο 2005Α από 16/02/2005 έως 30/06/2005.Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής. Μάθημα: Μακιγιάζ,(Ε),εξάμηνο Β, 3 ώρες την εβδομάδα. Σύνολο ωρών εξαμήνου:42.
 • Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ: Εαρινό εξάμηνο 2005Α από 16/02/2005 έως 30/06/2005. Ειδικότητα Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής. Μάθημα:   Αποτρίχωση (Θ), εξάμηνο Γ, ώρες εβδομάδας 2. Σύνολο ωρών 28.

Μακιγιάζ (Θ), εξάμηνο Β, ώρες εβδομάδας 1. Σύνολο ωρών 14. Εισηγήσεις – Επιτηρήσεις: 8Γενικό Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 50.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Α.Ε.Δ  Ι.Ε.Κ  ΜΑΝΔΡΑΣ

 • Χειμερινό Εξάμηνο 2007-2008. Περίοδος : 8/10/07-5/02/08.

Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής.

Μαθήματα: Αισθητική και Μακιγιάζ (Ε) Α εξαμήνου.

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 69.

 • Εαρινό Εξάμηνο 2008 Περίοδος:

Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής

Μαθήματα: Αισθητική και Θεματικές  (Ε) Δ εξαμήνου, και Μακιγιάζ (Ε) Β                                     εξαμήνου. Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 135.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Α.Ε.Δ  Ι.Ε.Κ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012. Περίοδος 22/02/12-18/06/12. Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής Μαθήματα: Αρωματοθεραπεία (Ε),Αποτρίχωση(Ε), Μακιγιάζ(Θ+Ε). Σύνολο ωρών διδασκαλίας:122

 • Χειμερινό Εξάμηνο 2011-2012. Περίοδος 12/10/11-9/02/12

Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής

Μαθήματα: Αρωματοθεραπεία (Θ+Ε), Αισθητική (Θ)

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 110.

 • 2010-2011. Περίοδος 25/02/11-22/06/11.

Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής

Μαθήματα:Αισθητική(Θ), Μακιγιάζ(Θ) , Ειδικά θέματα φυσικής (Θ+Ε)

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 64

 • Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011.Περίοδος: 7/10/10-10/02/11.

Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής

Μαθήματα:Αισθητική(Θ), Μακιγιάζ(Θ) , Ειδικά θέματα φυσικής (Θ+Ε)

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 121.

 • Εαρινό Εξάμηνο 2009-2010. . Περίοδος: 24/02/10-30/06/10.

Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής.

Μάθημα: Μακιγιάζ (Θ+Ε) Β εξαμήνου.

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 61

 • Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010. Περίοδος: 7/10/09-10/02/10.

Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής.

Μάθημα: Μακιγιάζ (Θ+Ε) Α εξαμήνου.

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 52

 • Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009. Περίοδος: 19/02/09-24/06/09.

Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής.

Μάθημα: Αισθητική Σώματος (Θ+Ε) Δ εξαμήνου.

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 60

 • Χειμερινό Εξάμηνο 2008-2009. Περίοδος: 13/10/08-10/02/09.

Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής.

Μάθημα: Μακιγιάζ (Θ) και Αποτρίχωση (Ε) Γ εξαμήνου.

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 58.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ι.Ι.Ε.Κ.):

 • Ι ΙΕΚ …..: Εαρινό εξάμηνο 2009Α

Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής. Μαθήματα:

Αισθητική (Θ+Ε) Α+Δ εξαμήνου και Οργάνωση Καταστήματος Marketing.

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 196.

 • Ι.ΙΕΚ …..: Χειμερινό εξάμηνο 2008Β

Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής. Μαθήματα:

Αισθητική (Θ+Ε) και Επαγγελματική Δεοντολογία Ψυχολογία Α εξαμήνου.

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 238.

 • Ι ΙΕΚ ………..: Εαρινό εξάμηνο 2008Α

Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής. Μαθήματα:

Αισθητική (Θ + Ε) Γ και Δ εξαμήνου.

Αποτρίχωση ( Θ+ Ε ) Γ Εξαμήνου.

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 168.

 • Ι.ΙΕΚ ……….: Χειμερινό εξάμηνο 2007Β

Ειδικότητα: Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής. Μαθήματα:

Αισθητική (Θ+Ε), Α,Β και Γ εξαμήνου

Αποτρίχωση (Θ+Ε) Γ εξαμήνου

Ειδικά θέματα φυσικής (Θ+Ε) Α και Β Εξαμήνου

Επαγγελματική δεοντολογία – Ψυχολογία Α εξαμήνου

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 294.

 • Ι.Ι.Ε.Κ. …..:Εαρινό εξάμηνο 2007Α από 01/03/07 έως 09/07/07.

Μαθήματα:Αποτρίχωση (Θ+Ε), Δ΄ εξάμηνο, 3 ώρες την εβδομάδα.

Αισθητική, Ειδικά Θέματα Φυσικής Β΄ εξάμηνο, 2 ώρες την εβδομάδα

Οργάνωση Καταστήματος Marketing (Θ), 1 ώρα την εβδομάδα

Γενικό Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 280.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο.Ε.Ε.Κ.

 • 19-21/09/11. Συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ως εξετάστρια στο Πρακτικό Μέρος στην ειδικότητα Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής.
 • 13-14/06/09 Συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ως εξετάστρια στο Πρακτικό Μέρος, στην ειδικότητα Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής.
 • 21/06/08 συμμετοχή ως εξετάστρια στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, 1ης περιόδου 2008 για την ειδικότητα Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής.
 • 27/03/08 συμμετοχή ως βαθμολογήτρια στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, 2ης περιόδου 2008 για την ειδικότητα Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής.
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Β περιόδου 2007 για την Ειδικότητα Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, ως βαθμολογήτρια.
 • Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση.2007: Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση.ως εξετάστρια στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων, στην ειδικότητα  Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. (20/05/07)
 • Νοέμβριο 2006 – Ιανουάριο 2007: Συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ως βαθμολογήτρια στην ειδικότητα Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής και Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών (25/01/07).
 • Νοέμβριο 2006 – Ιανουάριο 2007: Συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ως εξετάστρια στο Πρακτικό Μέρος, στην ειδικότητα Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής. Για τις ακόλουθες ημερομηνίες (20/01/07 – 21/01/07).
 • Μάιο – Ιούλιο 2006: Συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ως βαθμολογήτρια στην ειδικότητα Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής (25/05/06)
 •  Μάιο – Ιούλιο 2006: Συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ως εξετάστρια Φυσικώς Αδυνάτων στο εξεταστικό κέντρο Θεωρητικού μέρους της Ηλιούπολης. Στην ειδικότητα Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής (21/05/06).
 • Νοέμβριο 2005 – Ιανουάριος 2006: Συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ως βαθμολογήτρια στις ειδικότητες Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής και Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής (15/02/05)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ  Ε.Π.Α.Σ – Τ.Ε.Ε. Ο.Α.Ε.Δ

ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΠΕΙΡΑΙΑ: Ανάληψη καθηκόντων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για το σχολικό έτος: 2012: Από 24/10/11 – 13/06/12. Διδασκαλία μαθημάτων: Περιποίηση προσώπου, μακιγιάζ, διαιτολογία και οργάνωση και διαχείριση κομμωτηρίου. Συνολικός χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας: 345

 • ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Αττικής: Ανάληψη καθηκόντων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για το σχολικό έτος: 2011: Από 17/01/11-10/06/11.

Διδασκαλία μαθημάτων: Περιποίηση προσώπου.

Συνολικός χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας:140

 • ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ:Ανάληψη καθηκόντων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για το σχολικό έτος 2010-2011: Από 18/10/10-8/06/11.

Διδασκαλία μαθημάτων:Μακιγιάζ, περιποίηση προσώπου, κοσμητολογία,τεχνολόγια υλικών.

Συνολικός χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας: 228

 • ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Αττικής: Ανάληψη καθηκόντων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για το σχολικό έτος 2009-2010. Από 21/09/09-10/06/10.

Διδασκαλία μαθημάτων: Μακιγιάζ (Α+Β έτος), Αποτρίχωση (Α έτος),

Αισθητική Σώματος (Β έτος).

Συνολικός χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας: 687.

 • ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Αττικής: Ανάληψη καθηκόντων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για το σχολικό έτος 2008-2009. Από 1/10/08-10/06/09.

Διδασκαλία μαθημάτων: Μακιγιάζ, Αποτρίχωση (Θ+Ε Α έτος),Περιποίηση

Προσώπου (Α έτος).

Συνολικός χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας: 553.

 • ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Αττικής: Ανάληψη καθηκόντων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για το σχολικό έτος 2007-2008. Από 2/11/07-9/06/08.

Διδασκαλία μαθημάτων: Περιποίηση Προσώπου (Α έτος), Μακιγιάζ (Β έτος) και Αισθητική Σώματος (Α έτος), το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος αντίστοιχα

Συνολικός χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας: 304 ώρες.

 • Τ.Ε.Ε Ο.Α.Ε.Δ. ΑΛΙΜΟΥ: Ανάληψη καθηκόντων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για το σχολικό έτος 2006 – 2007.Απο 5/10/06-19/06/07.

Διδασκαλία μαθημάτων:Περιποίηση Προσώπου(Α έτος) και Μακιγιάζ (Β+Γ έτος), το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος αντίστοιχα. 160 ώρες.

 • Τ.Ε.Ε. Ο.Α.Ε.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: Ανάληψη καθηκόντων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για το σχολικό έτος 2005-2006. Από 13/02/06 μέχρι 5/06/06.

Διδασκαλία μαθήματος: Στοιχεία Ειδικής Διατροφής (Θ), 3 ώρες την εβδομάδα. Στο τομέα Αισθητικής – Κομμωτικής. Ειδικότητας: Κομμωτικής.

Συνολικός χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας: 39 ώρες.

 • Τ.Ε.Ε Ο.Α.Ε.Δ. ΑΛΙΜΟΥ: Ανάληψη καθηκόντων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για το σχολικό έτος 2005-2006. Από 2/11/05 μέχρι 15/06/06

Διδασκαλία μαθημάτων: Περιποίηση Προσώπου και Μακιγιάζ (Θ+Ε), 4 ώρες την εβδομάδα. Στο τομέα Αισθητικής-Κομμωτικής. Ειδικότητας: Κομμωτικής.

Συνολικός χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας: 116 ώρες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π.Α.Σ ΥΠΕΠΘ.

 • ΕΠΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ: Ανάληψη καθηκόντων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για το σχολικό έτος 2007-2008. Από 2/04/08-21/06/08.

Συνολικός χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας: 95 ώρες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:

 • 22 Νοεμβρίου 2004 -14 Ιανουαρίου 2005: Απασχόληση στην εταιρεία με την επωνυμία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  ΑΕ και το τίτλο EVEXIA,που λειτουργεί ως κέντρο Αισθητικής επί της Πατησίων 134.Στο τμήμα για τη περιποίηση του προσώπου και αποτρίχωσης με τη μέθοδο του παλμικού φωτός.
 • 1 Απριλίου 2003 – 30 Οκτωβρίου 2003: Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στο Ινστιτούτο Αισθητικής Vitality στο Πειραιά στην περιποίηση προσώπου, σώματος, μακιγιάζ, αποτριχώσεις (ηλεκτρική, βιολογική, κερί).
 • 3 Ιουνίου 2002 – 20 Δεκεμβρίου 2002: Απασχόληση στην επιχείρηση PROMO CHAMP Α.Ε.Ε. (UNIVERSAL STUDIOS) στο Αιγάλεω, στο τμήμα Αισθητικής και ειδικότερα στην περιποίηση σώματος.

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ:

 • Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας με θέμα:“Η Αντιμετώπιση της υπερτρίχωσης με Laser”.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ :

Περιοδικό: «ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ». Τεύχος 53. Περιόδου Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2006. («Έρευνας που υλοποιήθηκε από το Κ.Ε.Θ.Ι. με θέμα «Γυναικεία» και «Ανδρικά» Επαγγέλματα).

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:

 • Αγγλικά επιπέδου Lower
 • Γαλλικά επιπέδου Delf 1

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ:

Πλήρης και αναλυτικός χειρισμός H/Y (WINDOWS and OFFICE 2000) :

Windows XP, Office 2000, Word 2000, Excel 2000, Access 2000, Power Point 2000, Internet/e-mail

ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

 • Σεμινάριο με Διεθνή Συμμετοχή θέμα;«Αττικές» Δερματολογικές Ημέρες. Αθήνα 11-13 Νοεμβρίου 2005.
 • First Stage in AYUVERDA METHOD by Gerard’s. Αθήνα 30 Μαΐου 2005
 • 20ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Αισθητικής της Π.Σ.Α.Μ.Κ.Α. με θέμα MARKETING (Διαφήμιση, Marketing, Τοπική Διαφήμιση και Προώθηση Προϊόντων), Αθήνα, 31 Οκτωβρίου- 2 Νοεμβρίου 2003.
 • 1Διεθνές Συμπόσιο Αισθητικής του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθηνών, Αθήνα, 24-25 Μαΐου 2002.
 • Σεμινάριο με θέμα: LYMPH DRAINAGE της CIDESCO INTERNETIONAL, Αθήνα 24-26 Οκτωβρίου 2003.
 • Σεμινάριο με θέμα: Chinese Diagnosis for Modern Life Stress by the International Dermal Institute,Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2002.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. ΚΕΘΙ – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» που υλοποίησε το ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας):

Υλοποιήθηκε τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2006. Πραγματοποιήθηκε στο Ι.Ε.Κ ΝΙΚΑΙΑΣ στο ΄Δ Εξάμηνο του τμήματος Αισθητικής, ειδικότητας Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής. Με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εφήβων.

Το θέμα στο οποίο ασχοληθήκαμε «Γυναίκες και Άνδρες Επαγγελματίες Αισθητικοί».

ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οργάνωση- Εργατικότητα- Μεθοδικότητα- Συνέπεια- Αξιοπιστία

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US