Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ενδιαφέρομαι

Ενδιαφέρομαι

Παροχές

ΔΩΡΕΑΝ το 5ο εξάμηνο της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 • Το 5ο εξάμηνο φοίτησης (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) προσφέρεται ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ στους σπουδαστές, με ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ σε δυναμικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου

 

ΔΩΡΕΑΝ Εκπαιδευτικό υλικό ΑΞΙΑΣ άνω των 200 €

 • Παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ πλήρες σετ Βιβλιοδετημένων Επιστημονικών Σημειώσεων (εκδόσεις ΙΕΚ PRAXIS) ή Βιβλίων για ΟΛΑ τα μαθήματα της ειδικότητας.

 

ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια της ειδικότητας και Παρουσιάσεις

 • Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Εξειδίκευσης και Παρουσιάσεις από Ειδικούς.
 • Δείτε όλο το πρόγραμμα σεμιναρίων στο PRAXIS OPEN

 

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ και Η/Υ

 • Στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας από το Υπουργείο Παιδείας ΔΕΝ περιλαμβάνεται πλέον η εκμάθηση Αγγλικών και Η/Υ
 • Το ΙΕΚ PRAXIS προσφέρει ωστόσο ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΩΝ και ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων και των βιογραφικών των σπουδαστών μας ώστε να έρθουν πιο κοντά στον στόχο της επαγγελματικής αποκατάστασης & σταδιοδρομίας.

 

ΔΩΡΕΑΝ προετοιμασία για πιστοποιήσεις ΑΓΓΛΙΚΩΝ, Η/Υ και Πιστοποιήσεων της Ειδικότητας

 • Στα πλαίσια των extra ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων γίνεται αποτελεσματική προετοιμασία για την απόκτηση αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ Πτυχίων ΑΓΓΛΙΚΩΝ, Η/Υ και Πιστοποιήσεων της Ειδικότητας (τα μαθήματα είναι δωρεάν για όλους τους καταρτιζόμενους, επιβάρυνση υπάρχει μόνον για τα εξέταστρα που καταβάλλονται στους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης πχ ACTA, GLOBAL CERT, NOCN, VELLUM, TOEIC, CITY & GUILDS κλπ)

 

Σεμινάρια σε προνομιακές τιμές

 • Εκτός από τον κύκλο των δωρεάν σεμιναρίων, οι καταρτιζόμενοι έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο σεμινάριο που διοργανώνει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός σε προνομιακές τιμές:
 • Κατά την διάρκεια των σπουδών: 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε σεμινάριο
 • Μετά την αποφοίτηση: 30% έκπτωση για τα σεμινάρια και 40% έκπτωση για παρακολούθηση άλλης ειδικότητας ΙΕΚ.
 • Συγγενείς: Δικαίωμα στις παραπάνω εκπτώσεις έχουν ταυτόχρονα και όλοι οι συγγενείς 1ου βαθμού των σπουδαστών

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις , συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια

 • Κατά την διάρκεια της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι θα  πραγματοποιήσουν σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων σε συνέδρια, εκθέσεις, ημερίδες, επιχειρήσεις κλπ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια: 1) σύνταξης βιογραφικού, 2) Προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας, 3) Ενεργητικών Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
 • Διοργάνωση Ημερών Καριέρας (Career Days)
 • Εξασφάλιση Πρακτικής Άσκησης για ΟΛΟΥΣ τους σπουδαστές με ευθύνη της σχολής
 • Προώθηση βιογραφικού σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Κλείσιμο ραντεβού για συνέντευξη

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 • Για τους καταρτιζόμενους από επαρχία, αλλά και για κάθε σπουδαστή μας, παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη για την εύρεση κατοικίας

Προφίλ Ειδικότητας

 • Τα Logistics θεωρούνται σήμερα από πολλούς ως ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους αλλά και από τους βασικότερους ανταγωνιστικούς παράγοντες στην επιχειρηματικότητα, ασκώντας τεράστια επίδραση στην Ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Στα Logistics απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων και επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα το κόστος λειτουργιών κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
 • Τα εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα των Logistics, είναι ικανά να  σχεδιάζουν, να πραγματοποιούν και να ελέγχουν τη ροή των πάσης φύσεως υλικών της επιχείρησης και όλων των σχετιζομένων πληροφοριών, από την πηγή προμήθειας μέχρι τον τελικό καταναλωτή.
 • Συγκεκριμένα, φροντίζουν  τη διάθεση  των υλικών στην κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα, τόπο και χρόνο,  με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας όλους τους διατιθέμενους πόρους, έμψυχους και υλικούς, εξασφαλίζουν τη διανομή των προϊόντων από την επιχείρηση μέχρι τον τελικό καταναλωτή, υποστηρίζουν την παραγωγή με όλο το απαιτούμενο στην κάθε φάση  υλικό και διασφαλίζουν τις προμήθειες για την απόκτηση όλου του απαραίτητου υλικού ώστε να υλοποιούνται οι  επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Τι θα μάθω

 • Λεπτομερή γνώση της αλυσίδας των διαδικασιών που αφορούν την εφοδιαστική διαχείριση
 • Γνώση των περιβαλλόντων που σχετίζονται με την εφοδιαστική  διαχείριση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται (πελάτες, προμηθευτές, κράτος κλπ.)         
 • Προφορική και γραπτή κοινοποίηση των μεθοδολογιών ποιότητας
 • Έλεγχος
 • Μέθοδοι αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών-τυχαίων  γεγονότων- κρίσεων και χειρισμού παραπόνων εσωτερικών και  εξωτερικών συνεργατών               
 • Μέθοδοι και εφαρμογές προγραμματισμού και παρακολούθησης εκτέλεσης προγραμμάτων και αξιολόγησης στόχων                                                       
 • Στατιστική και πιθανότητες
 • Διεθνής ρύθμιση των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών
 • Ασφάλεια των πληρωμών
 • Κανόνες του διεθνούς εμπορίου, καθώς και των τεχνικών που αφορούν τις εισαγωγές-εξαγωγές (τελωνεία, φόροι, δήλωση ανταλλαγής εμπορευμάτων)
 • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων
 • Αστικό και εργατικό δίκαιο
 • Κανονισμοί που αφορούν τα προϊόντα και το περιβάλλον

Ποια επαγγελματικά καθήκοντα θα έχω

 • Κατά την οργάνωση της μαζικής παραγωγής σύνθετων και ποικίλων προϊόντων, το στέλεχος συνιστά βασικό παράγοντα για τη λειτουργία και τις οικονομικές επιδόσεις των χώρων παραγωγής τεταμένης ροής.
 • Καθήκον του είναι να κατευθύνει την τροφοδοσία των γραμμών παραγωγής.
 • Αποστολή του στελέχους είναι να εξασφαλίζει επαρκείς ποσότητες προμηθειών στον επιθυμητό χώρο και χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που αφορούν τα εύλογα όρια των δυνατοτήτων παραγωγής των προμηθευτών.
 • Κατά τη διανομή των βιομηχανικών προϊόντων, το Στέλεχος συνιστά βασικό παράγοντα όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών και τις οικονομικές επιδόσεις των πωλήσεων.
 • Ως υπεύθυνος τροφοδοσίας, κατευθύνει την τροφοδοσία των κεντρικών και μη κεντρικών καταστημάτων διανομής επιτυγχάνοντας το χαμηλότερο κόστος, τον σωστό χώρο και τις καλύτερες προθεσμίες.
 • Επιφορτισμένος με την εξυπηρέτηση των πελατών, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των τελικών προορισμών, των μεταφορέων, των προμηθευτών και του λογιστηρίου της επιχείρησης.
 • Για καθένα από αυτά τα καθήκοντα, το στέλεχος ενεργεί μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από την ανάγκη εξυπηρέτησης των πελατών σε ολόκληρο τον κόσμο, τον αριθμό και την ποικιλία των προς διανομή προϊόντων και τις προβλέψεις παραγγελιών που υπόκεινται στους νόμους των πιθανοτήτων και των προσφορών.

Που μπορώ να δουλέψω

 • Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες
 • Σε μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα

Ποια μαθήματα θα παρακολουθήσω

Logistics Management

 • Εισαγωγή στην  Έννοια "LOGISTICS" Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Οργάνωση  και  Διοίκηση Μεταφορών
 • Οργάνωση και  Διοίκηση Αποθηκών
 • Διοίκηση  Προμηθειών
 • Διοίκηση Συμβάσεων - Συμβάσεις Υπηρεσιών  Logistics
 • Φυσική  Διανομή  Προϊόντων
 • Οργάνωση  και  Διοίκηση 3PL - 4PL
 • Πληροφοριακά  Συστήματα  LOGISTICS
 • Ειδικά  Θέματα Logistics
 • Logistics Intergration Supply Chain Management

 

Οικονομία-Διοίκηση-Marketing

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
 • Διοίκηση  Προσωπικού
 • Επιχειρησιακές  Επικοινωνίες
 • Οικονομική  Των Επιχειρήσεων
 • Τεχνική Συναλλαγών
 • Marketing 

 

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

 • Οικονομικά  Μαθηματικά Ι
 • Οικονομικά  Μαθηματικά ΙΙ
 • Στατιστική Ι
 • Στατιστική ΙΙ

 

Λογιστική Επιχειρήσεων

 • Γενική Λογιστική Ι
 • Γενική Λογιστική ΙΙ
 • Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης
 • Μισθοδοσία

 

Δίκαιο

 • Δίκαιο Ι
 • Δίκαιο ΙΙ

 

Πρακτική

 • Πρακτική  Εφαρμογή Στην Ειδικότητα
 • Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις εφοδιασμού και αποθήκευσης

 

 

 

Καλωσόρισμα

Καλωσήρθατε στο ΙΕΚ PRAXIS, το πιο Ποιοτικό Εκπαιδευτήριο. Το ΙΕΚ PRAXIS διαθέτει Υπερσύγχρονες Εγκαταστάσεις, την πιο Δυνατή Ομάδα Εκπαιδευτών και σημαντικές Εταιρικές Συνεργασίες για την εξασφάλιση της πρακτικής άσκησης και την αποτελεσματική επαγγελματική προώθηση των αποφοίτων του.

Διαβάστε την γνώμη των επιτυχημένων Αποφοίτων μας, αποφασίστε με την βοήθεια των εξειδικευμένων Συμβούλων μας για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει, επιλέξτε μία από τις 50 Δυναμικές Ειδικότητες του ΙΕΚ PRAXIS ή κάποιο από τα δεκάδες Εξειδικευμένα μας Σεμινάρια και κάντε ΣΗΜΕΡΑ την Πρώτη Πράξη της Επαγγελματικής σας Επιτυχίας!

Επικοινωνία