Διάρκεια σπουδών:

  • 5 εξάμηνα εκ των οποίων 4 εξάμηνα φοίτηση στην σχολή και 1 εξάμηνο υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχείρηση. Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινά μετά το τέλος του Β' εξαμήνου. 
  • Το ΙΕΚ εξασφαλίζει την πρακτική άσκηση σε όλους τους σπουδαστές του, μέσα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα
  • Η πρακτική άσκηση εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

 

Προθεσμίες Εγγραφής:

  • Συνήθως μέχρι τέλος Σεπτέμβριου, ή οποία μπορεί να παραταθεί, με σχετική επίσημη ανακοίνωση του Υπ. Παιδείας

 

Δίδακτρα και άλλες χρεώσεις:

  • τα αρχικά δίδακτρα  μπορούν να μειωθούν έως και 45% αναλόγως της περιόδου εγγραφής, των κοινωνικών κριτηρίων και των διαθέσιμων θέσεων. Δεν υπάρχουν χρεώσεις για αγορά εκπαιδευτικού υλικού, καθώς καλύπτονται όλα από το πρόγραμμα παροχών μας.

 

Επαγγελματική αποκατάσταση:

  • Μέσα από το οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας, υποστηρίζουμε όλους του αποφοίτους μας, που δεν έχουν εξασφαλίσει μια θέση εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, βοηθώντας τον καθένα να πέτυχει τους προσωπικούς του στόχους.
  • Ωστόσο το  μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων μας, έχει αποκτήσει ήδη όλα τα εφόδια που απαιτούνται και είναι ήδη περιζήτητο στην αγορά εργασίας.
  • Κάποιοι από τους αποφοίτους μας επανέρχονται ως επαγγελματίες, για να προσφέρουν – αυτοί πλέον ως εργοδότες -  θέσεις πρακτικής άσκησης ή κανονικής εργασίας, σε άλλους σπουδαστές ή αποφοίτους μας.