Διάρκεια σπουδών:

  • Οι σπουδές διαρκούν 5 εξάμηνα, εκ των οποίων τα 4 εξάμηνα αφορούν φοίτηση στην σχολή και 1 εξάμηνο αποτελεί την υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.
  • Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινά μετά το τέλος του Β' εξαμήνου. 
  • Το ΙΕΚ εξασφαλίζει την πρακτική άσκηση σε όλους τους σπουδαστές του, μέσα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα
  • Η πρακτική άσκηση εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

 

Προθεσμίες Εγγραφής:

  • Συνήθως μέχρι τέλος Σεπτέμβριου, ή οποία μπορεί να παραταθεί, με σχετική επίσημη ανακοίνωση του Υπ. Παιδείας

 

Δίδακτρα και άλλες χρεώσεις:

  • τα αρχικά δίδακτρα  μπορούν να μειωθούν έως και 45% αναλόγως της περιόδου εγγραφής, των κοινωνικών κριτηρίων και των διαθέσιμων θέσεων. Δεν υπάρχουν χρεώσεις για αγορά εκπαιδευτικού υλικού, καθώς καλύπτονται όλα από το πρόγραμμα παροχών μας.

 

Επαγγελματική αποκατάσταση:

  • Μέσα από το οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας, υποστηρίζουμε όλους του αποφοίτους μας για να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, βοηθώντας τον καθένα να πέτυχει τους προσωπικούς του στόχους.
  • Ωστόσο το  μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων μας, έχουν ήδη αποκτήσει - σε πολύ υψηλό βαθμό - τα εφόδια που απαιτούνται στην αγορά εργασίας και είναι ήδη περιζήτητοι από τις επιχειρήσεις.
  • Κάποιοι από τους αποφοίτους μας επανέρχονται ως επαγγελματίες, για να προσφέρουν – ως εργοδότες πλέον -  θέσεις πρακτικής άσκησης ή κανονικής εργασίας, σε επόμενους σπουδαστές ή αποφοίτους μας.