Για ΕΛΛΗΝΕΣ υπηκόους:

 • Απολυτήριο Λυκείου (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΝΙΑΙΟ, ΤΕΛ, ΕΠΑΣ / ΕΠΑΛ) (2 Φωτοτυπίες απλές)
 • Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (2 Φωτοτυπίες απλές)
 • 4 πρόσφατες φωτογραφίες (έγχρωμες) τύπου ταυτότητας
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ (σπουδαστή και γονέων) (Φωτοτυπία)
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (Φωτοτυπία)
 • Λογαριασμός (ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή κινητής τηλεφωνίας) του εγγραφόμενου ή μέλους της οικογένειας.

 

Για ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ υπηκόους, αποφοίτους Ελληνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

 • Απολυτήριο Λυκείου (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΝΙΑΙΟ, ΤΕΛ, ΕΠΑΣ / ΕΠΑΛ) (2 Φωτοτυπίες απλές)
 • Διαβατήριο σε ισχύ (σπουδαστή και γονέων) (2 Φωτοτυπίες απλές)
 • Άδειας παραμονής σε ισχύ (σε αντίθετη περίπτωση Βεβαίωση από Υπηρεσία Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση) (2 Φωτοτυπίες απλές)
 • 4 πρόσφατες φωτογραφίες (έγχρωμες) τύπου ταυτότητας
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ (σπουδαστή και γονέων) (Φωτοτυπία)
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (Φωτοτυπία)
 • Λογαριασμός (ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή κινητής τηλεφωνίας) του εγγραφόμενου ή μέλους της οικογένειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Βεβαίωση Ελληνομάθειας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι απαραίτητη μόνο σε περίπτωση μη θεωρημένης άδειας παραμονής ή διαβατηρίου.

 

Για ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ υπηκόους, αποφοίτους εκπαιδευτικού ιδρύματος της ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Αντιστοιχία τίτλου σπουδών – ισοτιμία με ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η διαδικασία είναι η εξής:

- μετάφραση του τίτλου σπουδών από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής με την σφραγίδα της Χάγης στην Μεταφραστική Υπηρεσία, παράρτημα του Υπ. Εξωτερικών,

- προσκόμιση του μεταφρασμένου εγγράφου στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής του σπουδαστή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 • Διαβατήριο σε ισχύ (σπουδαστή και γονέων) (2 Φωτοτυπίες απλές)
 • Άδειας παραμονής σε ισχύ (σε αντίθετη περίπτωση Βεβαίωση από Υπηρεσία Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση) (2 Φωτοτυπίες απλές)
 • 4 πρόσφατες φωτογραφίες (έγχρωμες) τύπου ταυτότητας
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ (σπουδαστή και γονέων) (Φωτοτυπία)
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (Φωτοτυπία)
 • Λογαριασμός (ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή κινητής τηλεφωνίας) του εγγραφόμενου ή μέλους της οικογένειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Βεβαίωση Ελληνομάθειας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι απαραίτητο μόνο σε περίπτωση μη θεωρημένης άδειας παραμονής ή διαβατηρίου.

 

Για ΕΛΛΗΝΕΣ υπηκόους, αποφοίτους εκπαιδευτικού ιδρύματος της ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Αντιστοιχία τίτλου σπουδών – ισοτιμία με ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (διαδικασία: μετάφραση του τίτλου σπουδών από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής - με την σφραγίδα της Χάγης- στην Μεταφραστική Υπηρεσία, παράρτημα του Υπ. Εξωτερικών,
 • προσκόμιση του μεταφρασμένου εγγράφου στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής του σπουδαστή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (2 Φωτοτυπίες απλές)
 • 4 πρόσφατες φωτογραφίες (έγχρωμες) τύπου ταυτότητας
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ (σπουδαστή και γονέων) (Φωτοτυπία)
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (Φωτοτυπία)
 • Λογαριασμός (ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή κινητής τηλεφωνίας) του εγγραφόμενου ή μέλους της οικογένειας.