Κατηγορία: Εκπαίδευση

Οι διπλωματούχοι καταρτισμένοι της ειδικότητας Βοηθός Φυσικοθεραπείας μπορούν να εργαστούν ως παραγωγικά στελέχη σε :

Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας - Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες) - Κ.Α.Π.Η. - Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών - Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης -Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια που διαθέτουν ανάλογα τμήματα - Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως